30มิ.ย. 59

นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation