นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

     ขอแสดงความยินดีกับ นายอำพล นิตย์ไธสง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จากงานวิจัย “Ef อ่านต่อ...

What People Say’s

  •  

    นาง พรประภา ซ้อนสุขหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  •  

    รองศาสตราจารย ดร. อนันต์ ทองระอาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา